Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Uw hond is goed gesocialiseerd met mens en dier.
 • Uw hond mag los lopen en kent de basis commando’s (Blijf, Hier, Zit, Af).
 • Loopse of zieke honden en puppy’s, kunnen helaas niet mee.
 • Bij extreme weersomstandigheden past Tommy Hondenuitlaatservice (“Tommy”) zo mogelijk de diensten zo aan, dat honden geen gezondheidsrisico lopen. Denk bijvoorbeeld aan een vroeger rooster om de heetste momenten te vermijden.
 • Tenzij anders gecommuniceerd of afgesproken is Tommy gesloten op nationale feestdagen. Daarnaast is er een kerstsluiting (2 weken) en een zomersluiting (2 weken). Elke sluiting wordt ruim van tevoren gecommuniceerd en is ook altijd te vinden op https://tommyhondenuitlaatservice.nl/contact/

Gezondheid

 • Uw hond dient te zijn ingeënt tegen ziekte van Weil, parvo, hondenziekte en kennelhoest. Dat moet u kunnen aantonen met het hondenpaspoort.
 • De hond moet regelmatig preventief behandeld zijn en worden tegen vlooien, teken en wormen.

Schade / aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA-verzekering.
 • U blijft te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor schade aangericht door uw hond, ook aan derden.
 • Tommy is in generlei vorm aansprakelijk voor het weglopen, ziekte of verwondingen van uw hond.
 • Uw hond kan af en toe nat of vies zijn; hierdoor ontstane schade aan uw inrichting kan niet verhaald worden op Tommy.
 • Tommy is bevoegd om diergeneeskundige hulp in te schakelen op kosten van de hondeneigenaar. Als mogelijk, wordt U eerst geïnformeerd.

Financiën

 • Betalingen dient u te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, per giro op de rekening van Tommy.

Losse wandelingen

 • Als u uw hond aanmeldt voor een losse wandeling zal Tommy altijd zijn best doen om uw hond mee te nemen. Honden met een maandabonnement of 10 rittenkaart hebben voorrang.
 • Bij afmeldingen voor losse wandelingen brengt Tommy geen geld in rekening.

10 Rittenkaart

 • Een 10 Rittenkaart vervalt 6 maanden na de 1e wandeling    

Maandabonnement

 • Het maandabonnement is beschikbaar voor honden die minimaal 1 keer per week op een vaste dag en tijd mee wandelen. De hond van een abonnementhouder heeft voorrang boven houders van 10 rittenkaarten of losse aanvragen.
 • Een maandabonnement wordt telkens vóóruit betaald, aan het begin van de maand.
 • Een maandabonnement loopt stilzwijgend door naar de volgende maand, ook als bijvoorbeeld een zomer- of kerstsluiting van Tommy of een afwezigheid van de hond in die maand valt.
 • Het maandabonnement kan schriftelijk wordt opgezegd. Daarbij geldt 1 maand opzegtermijn.
 • De abonnementhouder betaald een vast bedrag per maand. Dat bedrag is berekend als volgt: prijs per wandeling x aantal keren per week x 45 serviceweken per jaar/12 maanden. De prijs per wandeling varieert in relatie tot het aantal wandelingen per week dat wordt afgenomen. Zie voor de prijzen https://tommyhondenuitlaatservice.nl/algemene-voorwaarden/

Terug naar Home