Data privacy

AVG

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) eist van elke organisatie/bedrijf die persoonsgegevens verwerkt klanten erover te informeren wat er met de gegevens gebeurt.

Wat houdt de verordening in:

 • Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
 • Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens moeten te allen tijde in zien zijn en wanneer nodig gecorrigeerd of op verzoek vernietigd kunnen worden;
 • Als gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het bedrijfsdoel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd;
 • De persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en/of organisatorische maatregelen.

 

Privacyverklaring Tommy Hondenuitlaatservice (“Tommy”):

 1. Tommy slaat alleen die gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van en communicatie over onze diensten, het uitlaten en opvangen van honden:
  1. NAW gegevens
  2. Telefoonnummer(s)
  3. E-mailadres(sen)
  4. Gegevens van de honden
 1. Tommy slaat deze gegevens, papier of elektronisch, op een verantwoorde manier locaal op in ons kantoor. Telefoonnummers slaat Tommy ook op in een Google account voor mobiel gebruik. Er worden geen klantgegevens opgeslagen op de bedrijfswebsite. Persoonlijke gegevens die u met Tommy deelt via digitale media staan (ook) op servers van de service provider in kwestie, die wederom zelf voor zijn privacybeleid verantwoordelijk is.
 2. De bedrijfswebsite maakt geen gebruik van cookies.
 3. U hebt het recht inzage te vragen in de gegevens die Tommy van u bewaart, Tommy te verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren of gegevens te vernietigen. Dat laatste kan alleen als het niet in strijd is met punt 7.
 4. Tijdens de intake verleent u toestemming aan Tommy voor het opslaan en doelmatig gebruiken van deze gegevens. Ook vraagt Tommy u toestemming om u per e-mail, telefoon of WhatsApp te kunnen benaderen voor bedrijfsgerelateerde communicatie en informatie. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dat kan wel betekenen dat Tommy haar diensten niet langer adequaat aan u kan leveren.
 5. Tommy deelt geen klantgegevens met derden, behalve als dat strikt noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of om aan regelgeving en wettelijke redenen te voldoen (accountant, belastingdienst, die zelf ook zijn gehouden aan de AVG). In alle overige gevallen, bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijk bevel of –vonnis, zal Tommy u schriftelijk op de hoogte stellen.
 6. Tommy bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk, denk bijvoorbeeld aan de wettelijke bewaartermijn voor facturen, overeenkomsten e.d. Als u de relatie met Tommy beëindigd verwijdert Tommy uw gegevens op alle locaties die niet onder een dergelijke bewaartermijn vallen. Mocht uw relatie met Tommy eindigen voordat er feitelijk diensten zijn geleverd, zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.
 7. Tommy kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Als dat het geval is zal Tommy u hiervan in kennis stellen. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op tommyhondenuitlaatservice.nl

2019